Spoločnosť LaserBox s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Projekt EU

EURÓPSKA ÚNIA - fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Začatie a rozvoj podnikania spoločnosti LaserBox, s.r.o. – inovácia produktov

Kód projektu v ITMS2014+: 313031L942

Miesto realizácie projektu: Trnava

Výzva – kód Výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

Operačný program: Výskum a inovácie

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Výška schváleného NFP: 90 817,55 EUR

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita: 3. 1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov

Špecifický cieľ: 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Schéma pomoci: Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou

Hlavný cieľ projektu: je zavedenie výroby nového produktu – vysoko špecializovanej zákazkovej výroby  a uvedenie tohto produktu na trh.

Hlavnou aktivitou projektu: je začatie a rozvoj podnikania MSP zavedením nového produktu žiadateľa na trh. Predmetom hlavnej aktivity je nákup nového dlhodobého majetku žiadateľa, ktorý bude využívaný na produkciu nového produktu.


Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Firemná Web stránka, Eshop, Firemná identita

Dokumenty k vyzve “Firemná Web Stránka , Eshop , Firemná identita” nájdete v spodnej časti.


Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Laserový rezací stroj Vláknový

Dokumenty k vyzve “Laserový rezací stroj Vláknový” nájdete v spodnej časti.


Výzva na súťaž verejné obstarávanie súvisiace s implementáciou projektu

ZVEREJNENIE Záznamu z prieskum trhu

ZVEREJNENIE Zmluv

ZVEREJNENIE Zrušených Zmluv